Category Archives: خرید VPN

لزوم استفاده VPN در طول سفرهای کاری

هنگامیکه شما در سفر هستید بنظر می رسد کلا آزاد هستید و شما به ندرت توجهی به جهان دارید. در آن زمان اگر هر WIFI رایگانی با تلفن هوشمند یا تبلت خود دریافت کنید، می توانید کارت های اعتباری خود را چک کنید یا هنگامیکه در سفر هستید هر گونه خرید آنلاینی را انجام دهید. […]